เครื่องสำรองไฟ UPS ยี่ห้อ VERTIV

จำหน่าย และให้บริการตรวจเช็ค บำรุงรักษา ออกแบบระแบบไฟฟ้า

เครื่องสำรองไฟ ของ VERTIV มีตั้งแต่เครื่องเล็กสำหรับบ้าน รวมไปถึงเครื่องใหญ่สำหรับโรงงาน

หมวดหมู่: