วิธีแก้ไขอาการ ปริ้นออกมาเป็นกระดาษเปล่า ภาพเป็นเส้น หมึกไม่ออก หรือหมึกจาง

ประเภท : หมึกไม่ถูกพ่นออกมา หมึกจางหรือเกิดรอยเส้น (หรือเส้น)
รายละเอียด : ออกมาเป็นกระดาษเปล่า, หมึกไม่ออก หรือหมึกจาง
ขั้นตอนในการตรวจสอบการทำงานของหัวพิมพ์ (Mac OS X)
ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบการทำงานของหัวพิมพ์
1. ทำความสะอาดหัวพิมพ์
2. พิมพ์รูปแบบตรวจสอบหัวฉีดหลังจากทำความสะอาดหัวพิมพ์
3. ตรวจสอบผลการพิมพ์รูปแบบตรวจสอบหัวฉีด
(หากผลการพิมพ์ปกติ จบการตรวจสอบหัวพิมพ์)
(หากผลการพิมพ์ที่ออกมาผิดปกติ กรุณาปฏิบัติขั้นตอนที่ 1-3 ซ้ำอีกประมาณ 3 ครั้ง หลังจากนั้นหากผลการพิมพ์ที่ออกมายังผิดปกติ ทำตามขั้นตอนที่ 4)
4. เลือกทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบดีพคลีนนิ่ง
5. สั่งพิมพ์รูปแบบตรวจสอบหัวฉีด
6. ตรวจสอบผลการพิมพ์รูปแบบตรวจสอบหัวฉีด
(หากผลการพิมพ์ปกติ จบการตรวจสอบหัวพิมพ์)
(ถ้าผลการพิมพ์ที่ออกมาผิดปกติ หัวพิมพ์อาจเสียหาย)
1. ทำความสะอาดหัวพิมพ์
ข้อควรจำ : 
ทำความสะอาดหัวพิมพ์เพื่อแก้ไขปัญหาหัวฉีดอุดตัน
<ขั้นตอนการทำความสะอาด>
1-1.เปิดเครื่องพิมพ์
1-2. กดปุ่ม Resume/Cancel ค้าง เมื่อไฟเครื่องกระพริบหนึ่งครั้งจึงปล่อย
1-3. ไฟที่เครื่องจะกระพริบและเริ่มต้นการทำความสะอาดหัวพิมพ์
เมื่อไฟเครื่องหยุดกระพริบและสว่างขึ้น สิ้นสุดการทำความสะอาด
(การทำความสะอาดใช้เวลา 30 วินาที – 1 นาที)
2. สั่งพิมพ์รูปแบบตรวจสอบหัวฉีด
ข้อควรจำ : 
พิมพ์รูปแบบตรวจสอบหัวฉีดเพื่อตรวจสอบว่าหมึกถูกพ่นออกจากหัวพิมพ์ปกติหรือไม่
<ขั้นตอนการพิมพ์รูปแบบตรวจสอบหัวฉีด>
2-1. บรรจุกระดาษขนาด A4 ในถาดป้อนกระดาษหรือคาสเซ็ต
2-2. กดปุ่ม Resume/Cancel ค้างไว้ เมื่อไฟเครื่องกระพริบสองครั้งจึงปล่อย
2-3. ไฟเครื่องกระพริบและเริ่มต้นการพิมพ์รูปแบบตรวจสอบหัวฉีด
(การพิมพ์ใช้เวลาประมาณ 10 วินาที)
3. ตรวจสอบผลการพิมพ์รูปแบบตรวจสอบหัวฉีด
<วิธีตรวจสอบผลการพิมพ์>
<ปกติ> 
รูปเส้นสมบูรณ์ เรียงตัวเป็นระเบียบ
หมึกดำ : ไม่มีเส้นที่ขาดหายและเส้นเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ
หมึกสี : ไม่มีเส้นสีขาวปรากฏ
อาการผิดปกติ A 
เครื่องพิมพ์ไม่พ่นหมึก
อาการผิดปกติ B 
หมึกบางสีไม่ถูกพ่น
ตัวอย่าง : หมึกดำไม่ถูกพ่นออกมา
อาการผิดปกติ C 
รูปแบบหมึกสีดำไม่ถูกพ่น
อาการผิดปกติ D 
มีเส้นสีขาวปรากฏในรูปแบบสี
หากผลการพิมพ์ปกติ 
--> หัวพิมพ์ปกติ
หากผลการพิมพ์ไม่ปกติ 
--> ปฏิบัติตามข้อ 1 ถึง 3 สามครั้ง หากปัญหาในการพิมพ์ยังเกิดขึ้น ทำตามข้อ 4
4. ทำความสะอาดหัวพิมพ์
ข้อควรจำ : 
การทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบดีพคลีนนิงมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำความสะอดหัวพิมพ์แบบธรรมดา
<ขั้นตอนการทำความสะอาดแบบดีพคลีนนิ่ง>
ทำความสะอาดหัวพิมพ์ด้วยไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
4-1. เปิดโปรแกรม BJ Printer Utility.
4-2. เลือก Cleaning จากเมนูในหน้าต่างใหม่ และคลิกไอคอน Deep Cleaning
4-3. เมื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์ไม่ว่าหมึกดำหรือหมึกสี ไม่ต้องเลือก All Colors และเลือกหัวพิมพ์ที่ต้องการทำความสะอาดแทน
4-4. อ่านข้อความและคลิก OK
4-5. ไฟที่เครื่องจะกระพริบและเริ่มต้นการทำความสะอาดหัวพิมพ์
เมื่อไฟเครื่องหยุดกระพริบและสว่างขึ้น สิ้นสุดการทำความสะอาด
(การทำความสะอาดใช้เวลา1 นาที)
5. พิมพ์รูปแบบตรวจสอบหัวฉีดอีกครั้ง
6. ตรวจสอบผลการพิมพ์รูปแบบตรวจสอบหัวฉีด
หากผลการพิมพ์ปกติ 
--> หัวพิมพ์ปกติ
อาการผิดปกติ A 
หัวพิมพ์อาจเสียหาย
อาการผิดปกติ B 
หัวพิมพ์อาจเสียหาย
อาการผิดปกติ C 
หัวพิมพ์อาจเสียหาย
อาการผิดปกติ D 
หัวพิมพ์อาจเสียหาย
ข้อควรจำ : 
หากอาการผิดปกติยังเกิดขึ้น กรุณาปิดเครื่องพิมพ์เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทำการทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบดีพคลีนนิ่งอีกครั้ง หมึกที่ตกตะกอนภายในหัวพิมพ์อาจละลายและแก้ปัญหาหัวฉีดอุดตันได้
ที่มา:support-th.canon-asia.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *