บริษัท กรีน เทคโนโลยี ซิสเท็ม จำกัด

บริษัท กรีน เทคโนโลยี ซิสเท็ม จำกัด

ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2546 โดยจัดจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ๊นเตอร์ ผงหมึก และให้บริการด้านการตรวจเช็คซ่อมด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี โดยจะเน้นงานบริการหลังการขาย และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก จนเป็นที่ยอมรับของ หน่วยงาน สำนักงาน องค์กร ห้างร้านเอกชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพและเขตปริมณฑลรวมไปถึงหลาย ๆ จังหวัดทุกภาคในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังมีอีกหนึ่งบริษัท คือ บริษัท คอนแทค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปริ้นเตอร์ ที่ใช้ในสำนักงาน เมื่อเริ่มมีการขยายตัวมากขึ้นตามความต้องการของตลาด เศรษฐกิจและการเติบโตของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาไปอย่างมากในปัจจุบัน ทางบริษัทได้เน้นปรับปรุง พัฒนา งานด้านบริการและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพยายามแสวงหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่มาแนะนำ และบริการลูกค้าอยู่เสมอเพื่อช่วยให้การทำงานของลูกค้า หน่วยงาน, สำนักงาน, องค์กร, ห้างร้านเอกชน ได้รับความสะดวกรวดเร็วได้ประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบัน บริษัท กรีน เทคโนโลยี ซิสเท็ม จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88/9-10หมู่4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ตั้งอยู่ในจังหวัดที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งใกล้กับหน่วยงานราชการสำคัญต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเดินทางง่ายและสะดวกสำหรับผู้มาติดต่อ จึงเป็นที่น่าสนใจของกลุ่มลูกค้าทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน แล้วบริษัทยังได้พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง รวมไปถึงช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้งานผ่านทางแอพพลิเคชั่นเสริมที่สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น