วิธีซ่อม ปริ้นเตอร์ กระดาษติด

สาเหตุและวิธีการแก้ไข

  • กระดาษติดอยู่บริเวณช่องกระดาษขาออก (Paper Output Slot) หรือที่ถาดกระดาษด้านหลังเครื่องพิมพ์ (Rear Tray) หรือที่ถาดกระดาษด้านหน้าเครื่องพิมพ์ (Front Tray)
  • กระดาษขนาดบัตรเครดิตที่มีการวางรูปแบบในแนวนอน (Landscape credit card-sized paper) ติดอยู่ภายในเครื่องพิมพ์
  • กระดาษติดอยู่ภายในเครื่องพิมพ์ในส่วนการลำเลียงกระดาษ (transport unit)
กระดาษติดอยู่บริเวณช่องกระดาษขาออก (Paper Output Slot) หรือที่ถาดกระดาษด้านหลังเครื่องพิมพ์ (Rear Tray) หรือที่ถาดกระดาษด้านหน้าเครื่องพิมพ์ (Front Tray)
ให้ดึงกระดาษที่ติดออกตามขั้นตอนด้านล่างนี้
(1) ค่อยๆดึงกระดาษที่ติดออกมาทางแหล่งจ่ายกระดาษหรือทางช่องกระดาษขาออก ขึ้นอยู่กับว่าทางไหนจะดึงออกง่ายกว่า
(เอ) เมื่อทำการฟีดกระดาษจากถาดกระดาษด้านหลังเครื่องพิมพ์
(บี) เมื่อทำการฟีดกระดาษจากถาดกระดาษด้านหน้าเครื่องพิมพ์
  • ถ้ากระดาษขาดและเศษกระดาษที่ขาดนั้นยังคงลงเหลืออยู่ภายในตัวเครื่อง ให้เปิดฝาครอบเครื่องพิมพ์ด้านบนออกแล้วถอนกระดาษที่ติดเครื่องนั้นออก หลังจากนำกระดาษที่ติดเครื่องอยู่ออกหมดแล้ว ให้ปิดฝาครอบเครื่องด้านบน ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดขึ้นมาใหม่
* ระวังอย่าแตะต้องส่วนประกอบต่างๆภายในเครื่องพิมพ์
  • ถ้าท่านไม่สามารถดึงกระดาษออกมาได้ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่ กระดาษอาจถูกดันออกมาโดยอัตโนมัติได้
(2) บรรจุกระดาษเข้าเครื่องพิมพ์ แล้วกดปุ่ม RESUME/CANCEL บนเครื่องพิมพ์
ถ้าท่านปิดเครื่องพิมพ์ในขั้นตอน 1 รายการงานพิมพ์ที่อยู่ในคิวทุกงานจะถูกทำการยกเลิก ให้ทำการพิมพ์ใหม่ถ้าต้องการ
การอ้างอิง
  • รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการบรรจุกระดาษ โปรดดูในส่วนของ [ การบรรจุกระดาษที่ใช้ทำการพิมพ์ ]
  • เมื่อทำการบรรจุกระดาษกลับเข้าเครื่องอีกครั้งหนึ่ง โปรดดูในส่วน [ กระดาษไม่ได้รับการฟีดอย่างเหมาะสม ] เพื่อยืนยันว่าท่านใช้กระดาษที่ถูกต้องและบรรจุกระดาษเข้าเครื่องอย่างถูกวิธี
  • กระดาษขนาด A5 นั้นเหมาะสมกับการพิมพ์เอกสารที่เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นข้อความ เราไม่แนะนำให้ใช้กระดาษชนิดดังกล่าวในงานพิมพ์ที่มีภาพถ่ายหรือภาพกราฟฟิคประกอบอยู่ เนื่องจากผลงานพิมพ์อาจม้วนบิดงอและอาจส่งผลให้กระดาษติดเครื่องได้
ถ้าท่านไม่สามารถถอนกระดาษหรือเศษกระดาษที่ติดอยู่ภายในเครื่องออกได้ หรือถ้าข้อความแสดงการทำงานผิดพลาดเกี่ยวกับปัญหากระดาษติดเครื่องยังคงปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้นำกระดาษที่ติดอยู่ภายในออกแล้ว ให้ติดต่อตัวแทนศูนย์บริการแคนนอนใกล้บ้านท่าน

 

กระดาษขนาดบัตรเครดิตที่มีการวางรูปแบบในแนวนอน (Landscape credit card-sized paper) ติดอยู่ภายในเครื่องพิมพ์
อย่าทำการบรรจุกระดาษขนาดบัตรเครดิตเข้าไปในเครื่องพิมพ์ในแนวนอน
ค่อยๆดึงกระดาษออกมาจากทางถาดกระดาษด้านหลังเครื่องพิมพ์
ถ้าท่านไม่สามารถถอนกระดาษที่ติดอยู่ภายในเครื่องออกได้ หรือถ้าข้อความแสดงการทำงานผิดพลาดเกี่ยวกับปัญหากระดาษติดเครื่องยังคงปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้นำกระดาษที่ติดอยู่ภายในออกแล้ว ให้ติดต่อตัวแทนศูนย์บริการแคนนอนใกล้บ้านท่าน

 

กระดาษติดอยู่ภายในเครื่องพิมพ์ในส่วนการลำเลียงกระดาษ (transport unit)
ให้ถอนกระดาษที่ติดออกโดยปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้
(1) ให้จับไกของฝาครอบหลัง (Rear Cover Lever) แล้วกดไปทางด้านขวาจากนั้นให้ดึงเพื่อถอนฝาครอบเครื่องพิมพ์ด้านหลังออก
(2) ถ้าท่านมองเห็นกระดาษที่ติดเครื่องอยู่ ให้ค่อยๆดึงกระดาษที่ติดนั้นออกมา
  • ระวังอย่าแตะต้องส่วนประกอบต่างๆภายในเครื่องพิมพ์
  • ถ้าท่านไม่สามารถดึงกระดาษที่ติดเครื่องอยู่ออกได้ ให้ปิดการทำงานเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่ กระดาษที่ติดเครื่องอาจถูกขับออกมาโดยอัตโนมัติ
(3) จับฝาครอบเครื่องด้านหลังไว้จนกระทั่งไกของฝาครอบเครื่องด้านหลัง (Rear Cover Lever) เลื่อนมาทางด้านซ้าย ให้จัดส่วนที่มีลักษณะยื่นออกมา (protrusions) ที่อยู่ทางด้านขอบขวาของตัวฝาครอบให้เข้ากับช่อง (slots) ที่อยู่ด้านหลังเครื่องพิมพ์แล้วกดไกของฝาครอบลงเพื่อประกอบฝาครอบด้านหลังเข้าเครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
สาระสำคัญ
ออกแรงกดฝาครอบเครื่องด้านหลังเข้าไปจนกระทั่งฝาดังกล่าวล็อคอยู่กับส่วนหลังเครื่องพิมพ์ ถ้าฝาครอบเครื่องด้านหลังไม่ได้รับการปิดกลับเข้าเครื่องพิมพ์อย่างเหมาะสม อาจส่งผลให้กระดาษไม่ได้รับการฟีดอย่งถูกต้องและอาจส่งผลให้กระดาษติดเครื่องพิมพ์ได้
(4) ถ้าท่านไม่สามารถถอนกระดาษที่ติดอยู่ในเครื่องตามขั้นตอนที่ 2 ได้ ให้นำกระดาษนั้นออกผ่านทางถาดกระดาษด้านหน้าเครื่องพิมพ์แทน
(5) ให้บรรจุกระดาษเข้าไปใหม่ในถาดกระดาษด้านหน้าแล้วกดปุ่ม RESUME/CANCEL ที่อยู่บนเครื่องพิมพ์
ถ้าท่านปิดการทำงานเครื่องพิมพ์ในขั้นตอนที่ 2 งานพิมพ์ในคิวงานพิมพ์ทั้งหมดจะถูกยกเลิก ให้ทำการพิมพ์ใหม่ถ้าต้องการ
การอ้างอิง
เมื่อทำการบรรจุกระดาษเข้าเครื่องพิมพ์อีกครั้ง โปรดดูในส่วน [กระดาษไม่ได้รับการฟีดอย่างเหมาะสม] เพื่อยืนยันว่าท่านใช้กระดาษที่ถูกต้องและบรรจุกระดาษเข้าเครื่องอย่างถูกวิธี
ถ้าท่านไม่สามารถถอนกระดาษหรือเศษกระดาษที่ติดอยู่ภายในเครื่องออกได้ หรือถ้าข้อความแสดงการทำงานผิดพลาดเกี่ยวกับปัญหากระดาษติดเครื่องยังคงปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้นำกระดาษที่ติดอยู่ภายในออกแล้ว ให้ติดต่อตัวแทนศูนย์บริการแคนนอนใกล้บ้านท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *